Our Phone Number: 09 222 65 47 Our Email Address: info@mijnschool.be

Wie was Gaspard de Coligny?

Volgens zijn indrukwekkend standbeeld in Parijs wordt Gaspard de Coligny in 1517 in Châtillon-sur-Loing (Frankrijk) geboren. Andere bronnen vermelden 1516 of 1519 als geboortedatum. Gaspard komt uit een adellijke familie en hij studeert letteren, maar die studie wordt voortijdig stoptgezet wanneer hij in het leger gaat. Hij wordt admiraal in 1552. Hij is streng voor zijn soldaten, maar rechtvaardig.

Het Spanjaardenkasteel ingericht in de voormalige Sint-Baafsabdij. Daar leert hij, door een bijbel die hij van zijn broer cadeau had gekregen, God beter kennen. Hij hoort over Maarten Luther en wil die geloofsleer ook aanhangen en hij correspondeert ook met Johannes Calvijn.

Nadat er een losprijs voor hem is betaald, kan hij terugkeren naar huis, waarna hij uit het leger ontslag neemt. Van dan af strijdt hij voor de rechten van de Franse protestanten, de hugenoten. In die tijd is dat is een riskante zaak, want de hugenoten worden vervolgd om hun geloof.

Na de dood van Frans II op 16 jarige leeftijd in 1560, wordt Karel IX koning, maar vermits die pas 10 jaar oud is, treedt de koningin-moeder Catharina de Medici op als regentes. Zij was een listige en sluwe vrouw, die op godsdienstig gebied eerder onverschillig genoemd kan worden, hoewel haar omgang met de Florentijnse astroloog Cosimo Ruggieri veeleer haar bijgelovigheid bewijst. Zij stelde zich ten doel de macht van het koningshuis Valois te handhaven door systematisch de beide politiek-godsdienstige fracties (katholieken onder de Guises en hugenoten onder de de Coligny's) tegen elkaar uit te spelen. Eerst lijkt de situatie voor de hugenoten te verbeteren. De Coligny vraagt om godsdienstvrijheid en Catharina geeft in eerste instantie toe. Toch wordt er weer een aanval opgezet tegen de hugenoten, op 14 plaatsen tegelijk, en wel tijdens de kerkdiensten! Lodewijk I, Prins van Bourbon-Condé is op dat tijdstip de leider van de hugenoten en na diens dood neemt de Coligny het leiderschap over.

Op een dag wordt de Coligny gewond in de strijd om de godsdienstvrijheid, maar hij geneest.

In 1572 gaat hij, ondanks vele waarschuwingen, naar een bruiloft in Parijs. Catharina de Medici laat met behulp van Hendrik de Guise op 22 augustus 1572 een aanslag uitvoeren op de Coligny. Hij wordt getroffen door een kogel, maar is niet dodelijk gewond. Maar kort daarop, op 24 augustus 1572, wordt hij met vele andere hugenoten vermoord. Die nacht staat bekend als de Bartholomeüsnacht.

Gaspard de Coligny had alles, zelfs zijn leven, over voor zijn geloof in Jezus. We mogen hem dus een geloofsheld noemen.

Net zoals Gaspard de Coligny in de 16e eeuw in Gent Gods Woord leerde kennen, zo kunnen ook de kinderen vandaag op onze school dat Woord ontdekken. Daarom werd deze School met de bijbel in 1934 opgericht en genoemd naar deze man.

Close