Our Phone Number: 09 222 65 47 Our Email Address: info@mijnschool.be

Ipco

Wat is Ipco?

Welkom bij IPCO, Onderwijskoepel en Scholengemeenschap ‘Scholen met de Bijbel’.

IPCO behartigt de gezamenlijke belangen van de aangesloten vrije, door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde scholen van de protestants-evangelische eredienst in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

IPCO is als koepel van inrichtende machten van vrije onderwijsinstellingen van de protestants-evangelische eredienst de erkende gesprekspartner met de Vlaamse Overheid voor de vrije protestants-evangelische scholen.

De bij IPCO aangesloten scholen hebben een gemeenschappelijk pedagogisch project als basis, soms met enkele lokale aanpassingen en accenten. IPCO organiseert ook nascholingsactiviteiten.

Het secretariaat is gevestigd in Mechelen.

https://www.ipco.be

Werken bij Ipco

Beste,

Hebt u al eens van de onderwijskoepel ‘IPCO’ gehoord? Kent u de Scholen met de Bijbel in Vlaanderen? Weet u dat deze scholen regelmatig op zoek zijn naar gemotiveerde, positief- christelijke leerkrachten?

Mogen we ons even voorstellen?

IPCO (Inrichtende macht Protestants-Christelijk Onderwijs) is het samenwerkingsverband van de VZWʼs van de verschillende Scholen met de Bijbel in Vlaanderen. De protestants-evangelische identiteit, zoals geformuleerd in het gezamenlijk pedagogisch project van IPCO, vormt het fundament van dit samenwerkingsverband. De kwaliteit van ons aangeboden onderwijs in combinatie met onze overtuiging - dat God pertinent aanwezig is in de onderwijspraktijk - maakt, elke dag opnieuw en in elke school, het verschil. Onze koepel telt in totaal 10 lagere scholen, waarvan één school voor buitengewoon onderwijs. (De Ark in Kortrijk, Gaspard de Coligny in Gent, De Springplank in Aarschot, De WEGwijzer in Mechelen, De Schatkist in Brussel, ’t piepelke in Bilzen, Den Akker in Lommel, De Padvinder in Genk, De Zonnebloem in Antwerpen en Mijn Oogappel (buitengewoon onderwijs) in Kortrijk).

IPCO is steeds op zoek naar gediplomeerde leerkrachten, die zin hebben om samen met ons mee verder te bouwen aan onze scholen. Mocht u interesse hebben, mogen we dan vragen om u, zo snel mogelijk, op te geven via deze link: https://forms.gle/NxKEuEJtnpmjuP8s7. Dit is een document waarin alle gegevens van de kandidaten gebundeld worden en waartoe elke school van IPCO toegang heeft. Indien er dan een vacature vrijkomt, kunnen we u gemakkelijk contacteren.

We kijken uit naar uw interesse!

 

Met vriendelijke groeten,

Nicole Meekers 

Directeur Coördinatie SG Scholen met de Bijbel -  Algemeen secretaris IPCO

 

Close