Our Phone Number: 09 222 65 47 Our Email Address: info@mijnschool.be

Secretariaat

Algemene gegevens

U bent altijd welkom op maandag-, dinsdag- en donderdagvoormiddag op het secreteriaat voor verdere info en vragen. 

U mag ons gerust ook telefonisch of via e-mail contacteren: 

Facturatie en tarieven

Alle betalingen gebeuren op onderstaand rekeningnummer, op naam van Gaspard de Colignyschool: BE21 7370 4046 4403

Op het einde van elke maand krijgt u steeds een gedetailleerde rekening. De betalingen gebeuren bij voorkeur d.m.v. domiciliëring.

Wijziging: Aan alle kinderen die ‘s middags blijven eten, wordt € 0,40 aangerekend onder de rubriek ‘middagtoezicht’

Tarieven middag: 

Warme maaltijden lager € 3,50 (soep & toezicht incl.)
Warme maaltijden kleuters € 3,00 (soep & toezicht incl.)
Soep ‘s middags € 0,65 (toezicht incl.)
Middagtoezicht € 0,40 (bij eigen maaltijd)
Melk ‘s morgens € 0,50

Maximumfactuur

Voor sportactiviteiten, zwemlessen, toneelbezoeken, schoolactiviteiten van één dag betaalt u maximaal:

Kleuters € 45
Lagere school € 85

Voor extra-muros-activiteiten van een volledige schooldag of meerdaagse uitstappen, bv. bosklassen, boerderij- of zeeklassen, mag de school maximaal € 425 aanrekenen voor een kind uit de lagere school voor de hele duur van het lager onderwijs.

Vanaf het schooljaar 2015-’16 wordt niet langer een forfait aangerekend op de factuur, maar de effectieve kost van de uitstappen en het zwemmen. (behalve één schooljaar lang gratis zwemmen)

Close