Our Phone Number: 09 222 65 47 Our Email Address: info@mijnschool.be

Organisatie van de schooluren

De school is open van 7.30 uur tot 18.00 uur.
De lessen beginnen 's morgens stipt om 08.40 uur en duren tot 12.00 uur.
's Namiddags beginnen zij om 13.10 uur en eindigen om 15.30 uur.

Ook op woensdag eindigen de lessen om 12.00 uur. Vrijdagnamiddag eindigen de lessen eveneens om 15.30 uur.

Beste ouder(s), zorg ervoor dat uw kind(eren) tijdig op school aanwezig is/zijn. Ook de kleuters vangen hun activiteiten op het vastgestelde uur aan. Telaatkomertjes storen dus niet alleen de les, maar missen ook een gedeelte van de activiteit.
Close