Our Phone Number: 09 222 65 47 Our Email Address: info@mijnschool.be

Wie is wie?

Directie: Dhr. Erwin Willems

U kunt met al uw vragen bij de directie terecht.

Zorgcoördinator: Kim Colpaert en Saskia Vankeirsbilck

De zorgcoördinator houdt belangrijke informatie over leerlingen bij. Ze helpt leerkrachten, leerlingen en ouders in het geven/krijgen van zorg op school. Zij staat in voor het contact met externen zoals CLB, logopedisten, externe diensten, revalidatie-centra enz…

Verantwoordelijke kleuters en L1: Kim Colpaert

Verantwoordelijke L2 t.e.m. L6: Saskia Vankeirsbilck

Zorgondersteuning: Juf Wendy, juf Frauke en juf Monia

Samen met de klasleerkracht geven deze zorgleerkrachten ondersteuning aan leerlingen met extra zorg. Deze hulp kan in de klas gebeuren of apart. Ze richt zich vooral op het bijwerken van de schoolse vaardigheden.

In bijlage kan u meer informatie vinden rond het verwerken van een zorgvraag.

Close