Our Phone Number: 09 222 65 47 Our Email Address: info@mijnschool.be

Wie is wie?

Directie: Dhr. Erwin Willems

U kunt met al uw vragen bij de directie terecht.

Zorgcoördinator: Kim Colpaert (vervanging van Saskia Vankeirsbilck)

De zorgcoördinator houdt belangrijke informatie over leerlingen bij. Ze helpt leerkrachten, leerlingen en ouders in het geven/krijgen van zorg op school. Zij staat in voor het contact met externen zoals CLB, logopedisten, externe diensten, revalidatie-centra enz…

Zorgondersteuning lagere school: juf Frauke

Zorgondersteuning kleuter: Juf Leen

Samen met de klasleerkracht geven deze zorgleerkrachten ondersteuning aan leerlingen met extra zorg. Deze hulp kan in de klas gebeuren of apart. Ze richt zich vooral op het bijwerken van de schoolse vaardigheden.

In bijlage kan u meer informatie vinden rond het verwerken van een zorgvraag.

Close