Our Phone Number: 09 222 65 47 Our Email Address: info@mijnschool.be

Samenwerking school - externen

Ouders

U bent onze partner in de opvoeding van uw kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. U kan steeds bij ons terecht met uw vragen of voor een gesprek. U kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook oudercontacten. Ook bij de leden van onze schoolraad kan u steeds terecht.

Contactpersoon vanuit de school: 

Erwin Willems

directie@mijnschool.be

CLB

CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Het CLB biedt informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders en school. Dit gebeurt vanuit een onafhankelijke en neutrale positie. Het belang van de leerling staat centraal. We werken gratis en in overleg met onze cliënten.

Onze school werkt samen met het CLB van het gemeenschapsonderwijs van Gent. Voor info betreffende de samenstelling en werking van het CLB-team kunt u steeds bij de directie terecht en op de website van het CLB. Alle CLB - medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

De begeleiding situeert zich op volgende domeinen:

Het leren en studeren:
  • leer en ontwikkelingsproblemen
  • studiemotivatie
De onderwijsloopbaan:
  • opvolgen van de leerplicht
  • studiekeuze begeleiding
Het psychisch & sociaal functioneren:
  • gedragsmoeilijkheden
  • welbevinden thuis en op school
De preventieve gezondheidszorg:
  • opvolging van groei en ontwikkeling
  • gratis inentingen
  • advies bij besmettelijke ziekte

Teamleden voor onze school:

Maatschappelijk assistent Kaylee Wille
Psycho - pedagogisch consulent Yves Ghyselen
Verpleegkundige Jo Van der Vekens

Contactgegevens

Voskenslaan 262 – 9000 Gent
09/243 79 70
info@clbgent.be
Close