Our Phone Number: 09 222 65 47 Our Email Address: info@mijnschool.be

Schoolraad

De schoolraad is een officieel en verplicht orgaan binnen onze school. Ze is samengesteld uit vertegenwoordigers van 3 geledingen: ouders, leerkrachten & vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap.
Deze raad heeft vooral een adviesbevoegdheid over de brede schoolwerking die leerlingen, ouders en leerkrachten ten goede komen en komt ongeveer 3 keer per jaar samen.


De leden, voor 4 jaar verkozen zijn:

  • Erwin Willems (directie)
  • Martine De Jonge (voorzitter)
  • Stephanie Dierckxens (secretaris)

  • Tonia De Witte

  • Hilleen Blommaert

  • Lien Van den Bergh

  • Eefje Van der Linden

  • Patricia Poelaert

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolraad

Close