top of page

Een kleine school met een groot hart.

Gaspard wie?
Gaspard De Coligny!

Gaspard De Colligny.jpg

Gaspard de Coligny werd in 1516 in Frankrijk geboren. Toen zijn leger een veldslag verloor, werd hij gevangengezet in het Spanjaardenkasteel in Gent. Daar leerde hij God kennen vanuit de Bijbel. Toen hij vrij kwam, streed hij voor de rechten van de Hugenoten, die vervolgd werden om hun protestants geloof.

Gaspard-2.jpg

School met de Bijbel

Samen lezen en leren uit de Bijbel. 

 

Elk kind is uniek en krijgt kans om zich te ontplooien zoals God het bedoeld heeft.

 

Samen maken we school.

 

Bijbelse waarden zoals vergeving, vriendschap, geborgenheid, bemoediging en respect krijgen een bijzondere plaats op onze school.

Team

Erwin Willems.jpg

Meester Erwin

directie

Hilleen Blommaert.jpg

Juf Hilleen

beleidsondersteuner + L1

Lisa Dujardin.jpg

Juf Lisa

3e kleuterklas

Lotte Oers.jpg

Juf Lotte

1e leerjaar + zorg

Dieter De Meester 2.jpg

Meester Dieter

4e leerjaar

Vanessa Schoensetters.jpg

Juf Vanessa

3e + 6e leerjaar + zorg

Christophe Logier.jpg

Christophe

secretariaat

Tonia De Witte.jpg

Juf Tonia

zorgcoördinatie kleuter + L1

Stephanie Braems.jpg

Juf Stephanie

peuters + 1e kleuterklas

Marjolein Pannecoucke.jpg

Juf Marjolein

kinderverzorgster + ondersteuning bij K1

Christophe van der Sluis.jpg

Meester Christophe

2e leerjaar

Monia Aerts.jpg

Juf Monia

5e leerjaar

Frauke Deschrevel.jpg

Juf Frauke

6e leerjaar

portret leeg.jpg

Adeline

hygiënisch assistente

Saskia Vankeirsbilck.jpg

Juf Saskia

zorgcoördinatie L2 – L6

Lies Teerlinck.jpg

Juf Lies

2e kleuterklas

Ivan Schoors.jpg

Meester Ivan

Sport

Karen.jpg

Juf Karen

3e leerjaar

Claudine Soete.jpg

Juf Claudine

5e leerjaar

Sabine Thienpondt.jpg

Sabine

secretariaat

Saba Kia.jpg

Saba

opvangcoördinator

Ouderraad

De ouderraad zit regelmatig samen om dingen te bespreken. Ze wil een brug vormen tussen de ouders en de school, om samen met het schoolteam te zoeken naar het beste voor de leerlingen.
 

Via overleg wil de raad een positieve bijdrage leveren aan het beleid en de dagelijkse werking van de school. Maar ook door de handen uit de mouwen te steken bij klusjes, feesten, … Er zijn ongeveer 4 à 5 bijeenkomsten per jaar.

 

Stephanie Dierckxsens is voorzitter van deze fijne groep. Wil je weten op welke dagen zij vergaderen en wat de onderwerpen zijn? Heb je vragen of wil je graag meehelpen? Spreek de voorzitter even aan!

 

U kunt de ouderraad contacteren via sdierckxsens@gmail.com

IMG_8992.jpeg

Schoolraad

In de schoolraad krijgen ouders, leerkrachten en sympathisanten de kans om mee te denken en te bouwen aan een school waar alle betrokkenen zich goed voelen. 

 

De schoolraad is een officieel overlegorgaan en kan suggesties en ideeën voorleggen aan het schoolbestuur. Het overleg of advies gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. Bijvoorbeeld:

 • Het schoolreglement

 • Welzijn en veiligheid op school

 • Infrastructuurwerken

 • Het schoolwerkplan

De schoolraad komt ongeveer 3 keer per jaar samen. 

 

Voorzitter + contactpersoon:

 • Martine De Jonge


Ouders:

 • Stephanie Dierckxens (secretaris),

 • Lien Van den Bergh

 

Leerkrachten:

 • Erwin Willems (directie)

 • Hilleen Blommaert

 • Tonia De Witte

 

Lokale gemeenschap:

 • Patricia Poelaert

 • Eefje Van der Linden

​​

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website:

 

onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolraad

Bestuur

Het schoolbestuur is als werkgever verantwoordelijk voor het goed functioneren van de school. Deze is bevoegd voor het algemeen beleid, het pedagogisch beleid, het personeelsbeleid, het materieel en financieel beleid.

 

De school wordt bestuurd door de vzw “Vereniging tot bevordering van Christelijk onderwijs te Gent”. Deze vzw werd opgericht in 1922 en telt vandaag een honderdtal leden. De vzw wil instaan voor onderwijs vanuit een christelijke geloofsovertuiging waarbij de Bijbel centraal wordt gesteld. We hebben een bestuur dat eenmaal per maand samenkomt om, samen met de directeur, het schoolgebeuren te bespreken. Het bestuur wil zo een bijdrage leveren tot de ontplooiing en de groei naar volwassenheid van de kinderen die aan onze school worden toevertrouwd.

Het schoolbestuur is de inrichtende macht van onze school en bestaat uit volgende leden:

 

 • Mevr. Rambaut (voorzitter)

 • Dhr. Van Bergeijk (vicevoorzitter),

 • Dhr. Medart (secretaris),

 • Dhr. Van Kesteren (penningmeester),

 • Dhr. Van Bignoot,

 • Dhr. Bruynooghe

 

U kunt het schoolbestuur per mail contacteren via bestuur@mijnschool.be

bottom of page