Our Phone Number: 09 222 65 47 Our Email Address: info@mijnschool.be

Schoolbestuur

De inrichtende macht van de School met de Bijbel “Gaspard de Coligny” is de Vereniging ter bevordering van het christelijk onderwijs te Gent VZW. Het is de algemene ledenvergadering van deze VZW die het schoolbestuur na verkiezing aanduidt.

De VZW werd opgericht in 1922 omdat na de Eerste Wereldoorlog het schoollandschap in Vlaanderen verdeeld was in twee grote zuilen: het ‘vrije’ of katholieke onderwijs en de staatsscholen. Drie protestantse gemeenschappen wilden de verantwoordelijkheid niet in de handen laten van Kerk of Staat, maar teruggeven aan de ouders. Tegelijk gaven ze met de oprichting van een School met de Bijbel hun uitgesproken Bijbelse inspiratie aan. Op deze twee pijlers, verantwoordelijkheid en christelijke waarden, is de vereniging nog steeds gebaseerd. Ondanks de veranderende tijden blijft dit het uitgangspunt van ons schoolproject.

Gemotiveerde directie, leerkrachten en personeel bouwen dag in dag uit op deze fundamenten aan een school die open staat voor alle kinderen en voorziet in kwaliteitsvol onderwijs. De vereniging en het schoolbestuur hebben daarbij een ondersteunende taak. De Gaspard de Colignyschool is sinds een tiental jaren ook lid van de overkoepelende scholengroep IPCO.

Op dit moment is het schoolbestuur samengesteld uit:

Aletta RAMBAUT (voorzitter)
Jan VAN BERGEIJK (vicevoorzitter)
Jonathan VAN KESTEREN (penningmeester)
Kris MEDART (secretaris)
Jacqueline VANDERHAEGEN
Paul BRUYNOOGHE
Carlos VAN BIGNOOT

U kunt het schoolbestuur contacteren via: bestuur@mijnschool.be

Close