Our Phone Number: 09 222 65 47 Our Email Address: info@mijnschool.be

Ouderraad

In eerste instantie zal de ouderraad optreden als spreekbuis voor de ouders in de school en wil het een brug vormen tussen de ouders en de school om samen met het schoolteam de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen.

Via overleg wil de raad een positieve bijdrage leveren aan het beleid en de dagelijkse werking van de school. Graag willen de leden de school ook bijstaan bij concrete vragen of noden. Had u graag input of feedback gegeven die de school kan helpen? U mag de ouderraad altijd aanspreken.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij Thomas Schimmel, vader van Aiko en Arthur (L4 & L6)

Close