Our Phone Number: 09 222 65 47 Our Email Address: info@mijnschool.be

Ouderraad

In eerste instantie zal de ouderraad optreden als spreekbuis voor de ouders in de school en wil het een brug vormen tussen de ouders en de school om samen met het schoolteam de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen.
Via overleg wil de raad een positieve bijdrage leveren aan het beleid en de dagelijkse werking van de school. Graag willen de leden de school ook bijstaan bij concrete vragen of noden. Had u graag input of feedback gegeven die de school kan verderhelpen? U mag de ouderraad altijd aanspreken. Uiteraard ben je ook als ouder welkom om lid te worden van de ouderraad. Er zijn ongeveer 4 à 5 bijeenkomsten per jaar.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Stephanie Dierckxsens.
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij:

K1

K2

 • Tineke Roy (mama Don)
K3
 • Barbara Seynaeve (mama Valentine)
L1
 • Sarah Segers (mama Lewis)
Mathias Caluwaerts foto
L2
 • Mathias Caluwaerts (papa Anemone)
L3
 • Stephanie Dierckxsens (mama Jack)

L4

 • Joke Verlinden (mama Jean)

L5
 • Marie Cloquet (mama Mariam)
L6
  Spreek hen gerust aan aan de schoolpoort of op een van de vele activiteiten (vb Fancy Fair, Kaas- & wijnavond en Schoolfeest,...)

  SOLIDARITEITSFONDS

  Zoals u wellicht weet, is het niet voor alle gezinnen makkelijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Schoolgaan is leuk en leerrijk,... maar niet altijd gratis. Soms worden gezinnen hier meermaals mee geconfronteerd. 
   
  Omdat we het als school belangrijk vinden dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen om mee te participeren aan de activiteiten die er worden aangeboden, werd met de ouderraad afgesproken om een solidariteitsfonds op te richten. 
   
  Dit ingezamelde geld kan de schooldirectie gebruiken om, naast een aangepaste bijdrage van het betrokken gezin, aan te vullen wat nodig is. Zo wordt het mogelijk dat alle kinderen mee kunnen genieten: vb echt allemaal samen naar zee of op bos- & taalklas op het einde van het schooljaar! Iets waar een klas vaak wel heel gevoelig voor is. 
   
  Wilt u dus een bijdrage geven aan dit fonds, dan kunt u op onderstaand rekeningnummer een bijdrage storten. De schooldirectie zal dit bedrag beheren en engageert zich om één keer per jaar een anonieme balans door te geven aan de ouderraad. 
   
  Vriendelijke groeten, 
   
  De ouderraad & de directie
   

  BANK KBC IBAN BE8373 4045328715                       

  Omdat we SAMEN naar school gaan!
  Close