top of page
Gaspard-5.jpg

aanpak

Christelijke identiteit
image00008.jpeg

Kinderen die naar onze school komen zijn stuk voor stuk bijzonder; voor ons en in Gods ogen. De boodschap die we willen doorgeven aan onze kinderen is dat ze uniek zijn, met een prachtig pakketje eigen talenten en gaven om te ontdekken. Kinderen ervaren hier Gods liefde en de ruimte om te ontdekken wie ze zijn.

 

Dagelijks maken we tijd om met elkaar te praten, leren uit de Bijbel, werken, ontspannen en vieren.

 

Na iedere schoolvakantie starten we de nieuwe periode samen met alle kinderen. Tijdens zo’n ‘opening’ duiken we samen in het jaarthema, zingen we en vieren we feest.

Sterke basis

Een ‘sterke basis’ betekent voor ons: een leerling die goed in zijn vel zit en zich betrokken voelt op school.

 

Een ‘sterke basis’ betekent ook dat we sterk inzetten op rekenen en taal. In de kleuterklassen doen we dit al spelend en ontdekkend. In de lagere school geven we duidelijke instructielessen en veel diverse oefenkansen.

 

Hierbij leggen we de focus op krachtig taalonderwijs: bib-bezoek, dagelijks leeskwartier, tutorlezen, … Ook krijgen de kinderen Franse initiatie vanaf de 3e kleuterklas.

 

We willen de kinderen op een relevante wijze voorbereiden op hun verdere leven.

IMG_2348.jpeg
IMG_3711.jpeg
Zorgzame school

Op onze school hebben we oog voor elk kind.

 

We besteden veel tijd en liefde aan de begeleiding van onze leerlingen en klassen. Hierbij hebben we oog voor de kansen en uitdagingen voor elk kind.

 

Er staat een mooi team van supertoffe juffen, meesters, logopedisten, zorgleerkrachten en een toegankelijk CLB klaar.

‘Samen’

We willen samen school maken. Samen met de kinderen, de ouders, de leerkrachten, het CLB en andere betrokkenen.

 

Samen werken, spelen en leren krijgt veel ruimte op onze school. Klein en groot leren van elkaar.

IMG_2363.jpeg
image00002.jpeg
Thuisgevoel

We zijn een kleine school met een familiaal karakter. Elk kind is gekend.

 

Wij streven naar persoonlijke, warme relaties met ouders en andere betrokkenen.

Gaspard-2.jpg

Als kinderen onze school verlaten, willen we dat ze volmondig en overtuigd kunnen zeggen:

 

Ik weet wie ik ben en dat is goed.

 

Ik zorg voor mezelf.

 

Ik probeer dus ik leer!

 

Ik behandel de ander zoals mezelf.

 

Ik krijg en geef nieuwe kansen!

bottom of page